Prawo do odstąpienia od umowy i formularz

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który nie może być przypisany ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania rezerwacji

Prawo do wycofania się z umowy

Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni.

W przypadku umów o dostawę towarów okres na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebraliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru.

W przypadku umów o dostarczenie danych, które nie znajdują się na fizycznym nośniku, a które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej (treści cyfrowe), okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Best Software Tufan Services Limited, 2C Grangegorman Lower, Dublin 7 | D07 PW9N Irland, email: [email protected]) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odstąpisz od tej umowy, musimy zwrócić wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od tej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

W przypadku umów o dostawę towarów możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonowania.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów dotyczących dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa także wtedy, gdy klucz/klucz produktu został wykorzystany do rejestracji lub aktywacji oprogramowania. Należy tu zaznaczyć, że aktywacja lub rejestracja oprogramowania za pomocą klucza produktu nie może zostać cofnięta, a zatem nie przysługuje prawo do wycofania się z umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy w chwili zawarcia umowy znajdują się poza Unią Europejską.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak wyraźnie zgodziłeś się, abyśmy rozpoczęli wykonywanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, i potwierdziłeś nam swoją wiedzę o tym, że tracisz prawo do odstąpienia od umowy przez swoją zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy.

Ogólne instrukcje dotyczące zwrotu towarów

1) Unikaj uszkadzania lub zanieczyszczania towaru. Zwróć do nas towar w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli to konieczne, użyj zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie.
2) Nie odsyłaj do nas towaru w ramach usługi freight collect.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz anulowania

Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij poniższy formularz.

Prawo do odstąpienia od umowy i formularz
Wymagane są pola oznaczone *.

Przeczytałem Polityka prywatności przepisów o ochronie danych osobowych.